Psiholog Stanciu Ștefania Cătălina

Viziunea noastră este de a oferi clienților servicii psihologice de diagnostic și tratament folosind metode de intervenție interdisciplinare, validate științific. Cititorilor le punem la dispoziție o varietate de articole, îmbinând experiența și devotamentul personalului de specialitate în psihologie clinică, consiliere psihologică, analiză comportamentală aplicată-ABA, dezvoltare personală și psihoterapie pentru a transmite informații legate de probleme noi de mediu, probleme sociale, de adaptare, dezvoltare și supraviețuire.

Cabinet individual de psihologie Stanciu Ștefania Cătălina oferă următoarele servicii:

  • consilierea copilului, adultului, cuplului, familiei  (individuală sau de grup)
  • grupuri de dezvoltare personală și grupuri de socializare (pentru copii tipici și copii cu tulburări de dezvoltare)
  • evaluare clinică
  • terapie comportamentală aplicată (ABA-tehnician RBT)

Promovăm lucrul terapeutic în echipă

Munca în echipă reprezintă o resursă foarte importantă în asistarea complexă a persoanelor aflate în dificultate. Această modalitate de lucru este mult mai productivă prin intervenție progresivă și multidimensională, la care participă simultan mai mulți specialiști, garantând astfel succesul intervenției.

Activitățile de consiliere, dezvoltare personală, evaluare clinică și terapie comportamentală aplicată (ABA) realizate în cadrul acestui cabinet oferă dezvoltarea unei bune colaborări profesionale și interumane între medic, psiholog, asistent social, defectolog, kinetoterapeut, jurist, educator, părinte sau alte persoane implicate.

Alături de această echipă care diferă în funcție de client și contextul situației, familia și implicarea ei funcționează adesea ca și co-terapeut ad-hoc.

Cabinetul reprezintă un mediu bazat pe încredere și confidențialitate, unde se pot obține rezultate terapeutice bune prin co-participarea clientului în crearea unor strategii personale, rezolutive în stimularea optimizării și adaptării lor la realitate.

Abordarea terapeutică

Psihoterapia experiențială a unificării (P.E.U.) centrată pe adult – copil – cuplu – familie

Abordarea terapeutică este una holistică, reunificând viziunea despre om ca ființă complexă multidimensională (corp-minte-spirit) și autocreatoare. Astfel, în terapia unificării viziunea și abordarea transgeneraţională și spirituală tind să devină parte integrantă a procesului unificator individual, familial și de grup.

Această metodă pleacă de la premisa că „experiența umană nu are în realitate decât o singură dimensiune-prezentul” (Mitrofan, I., 2004, p.23), promovând conștientizarea „acum și aici”, spontaneitatea, creativitatea și autenticitatea, ca resurse autovindecatoare și autotransformatoare. Este o terapie care plasează în centrul preocupărilor dezvoltarea și transformarea umană, fiind foarte eficientă atât ca terapie individuală și colectivă (de grup, de familie și organizațională) pentru adulți, cât și pentru copii și adolescenți. Este centrată pe analiza de simbol, dezvoltare personală și autoschimbare prin intermediul exercițiului provocator, improvizației și meditației creatoare cu suport artterapeutic și expresiv. Psihoterapia experiențială a unificării P.E.U utilizează puterea transfiguratoare a metaforei și a resemnificării experienței trăite, prin schimbarea perspectivei asupra sensului acestora stimulând astfel procesele de unificare, integrare și transgresare, interne și externe.

Obiective

Principalul obiectiv este de a aduce ființa umană pe linia unei dezvoltări sănătoase. Acest obiectiv poate fi stimulat și realizat prin deblocarea dezvoltării personale și colective, activarea resurselor și a intenționalității creatoare în maturizarea psihospirituală și în modificarea scenariilor de viată, regăsirea sensului și autorevalorizarea în cadrul unui proces terapeutic unificator și reintegrator al personalității, din perspectiva rolurilor identitare (masculin, feminin, parental-filiale).

Efecte

O bună aplicare terapeutică a acestei metode, precum și o bună implicare a clientului în procesul terapiei, duce la o conștientizare extinsă și autocunoaștere, autenticitatea, spontaneitatea, îmbunătățirea comunicării, abilitătilor de contact și a comportamentelor de rol (în cuplu, familie, relații interpersonale, profesie și organizații), adaptare creativă, creșterea nivelului de autoacceptare, autoîncredere și afirmare, maturizare afectivă și spirituală, stimularea empatiei și a capacității de a iubi, sprijini și valoriza, dezvoltarea scenariilor și soluțiilor alternative, responsabile și realiste de viată, creșterea capacității personale, familiale și colective de a face față la stres, criză și schimbare, activarea și recanalizarea resurselor autocompensatorii în situațiile de boală și de impas existențial, exercițiul libertătii și participării democratice, autoasumării și eficienței creatoare responsabile.

În România, școala SPER este recunoscută de către Federaţia Română de Psihoterapie, European Association for Psychotherapy şi World Council for Psychotherapy, fiind acreditată de către Colegiul Psihologilor din România. Pe plan internațional, Metoda P.E.U. este făcută cunoscută de către autoare prin cursuri, conferinţe, schimburi de experienţă, programe în parteneriat, colaborări sau comunicări ştiinţifice.